Jacek Stawiski – ?Poległ za RFN?

Pacyfizm jest wpisany w codzienność dzisiejszej RFN.  Rozmawiając z Niemcami można często wyczuć pewien dystans do wojska i wojskowości w ogóle. Od lat trwałym elementem polityki niemieckiej są hasła likwidacji Bundeswehry czy  promowania dyplomacji jako przeciwwagi dla działań zbrojnych. Często ten powszechny pacyfizm stawał  się powodem irytacji sojuszników Niemiec. Dlatego powojenna RFN podjęła najpierw próbę zintegrowania sił zbrojnych z NATO, zaś po zjednoczeniu Niemcy odważyły się uczestniczyć w kilku wojnach zachodniego przymierza. Najpierw w Kosowie, teraz w Afganistanie, choć w głośnej deklaracji z lata 2002 r. kanclerz Schroeder odmówił poparcia wojny irackiej.  Dzisiaj dyskusja o wojnie afgańskiej i stopniu uczestnictwa w tej wojnie przez żołnierzy niemieckich jest jedną z kluczowych debat politycznych współczesnych Niemiec.

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.