Jacek Stawiski – De-stalinizacja

Sztandar sowiecki, który został zatknięty na budynku Reichstagu w maju 1945 r. symbolizuje największy triumf w historii Rosji (wtedy ZSSR) – zwycięstwo w totalnej wojnie z III Rzeszą Niemiecką. Triumf sowiecki nad Niemcami nie miał sobie podobnych w historii nowożytnej Europy. Był to triumf całkowity, połączony z zajęciem i zrujnowaniem wielkich obszarów terytorium niemieckiego oraz zajęciem stolicy Berlina. Ofiarą tej wojny padły nie tysiące, nie setki tysięcy, ale milionowe rzesze cywilów i wojskowych. Europa do dzisiaj odczuwa i długo będzie  odczuwać skutki maja 1945 r. Choćby współczesne granice Polski i jej sąsiadów biorą swój początek właśnie od tamtego wydarzenia. Wtedy uznano granice często za niesprawiedliwe, dzisiaj racją stanu wielu państw jest obrona tych elementów istniejącej mapy politycznej, które rysował wielki triumfator sprzed 65 lat – Józef Stalin.

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.