Norwegia: Część Skarbu Wikingów odnaleziona

Odna­le­ziono ukra­dziony w sierp­niu z Muzeum Uni­wer­sy­tetu w Ber­gen, tak zwany Skarb Wikin­gów. Nor­we­ska poli­cja aresz­to­wała dwóch męż­czyzn podej­rza­nych o kra­dzież bez­cen­nych eks­po­na­tów.

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.